Tõlgete küljendamine / kujundamine

Vajadusel teostame teile originaaliga võimalikult sarnase kujunduse. Selleks kasutame erinevaid küljendus- ja kujundusprogramme (nt MS Word, MS Excel, Power, Corel, Adobe InDesign, Adobe Illustrator jt). Maksimaalse tulemuse saavutamiseks saatke palun failid originaalprogrammis.

Kui saadate meile InDesigni faile, palume kaasa pakkida kõik fondid ja piltide lingid.

Väljundfail on kas .doc, .docx, .ppt, .pdf-fail või kujundusfail.

NB! Küljendusse ja kujundusse minevad tekstid peavad olema eelnevalt korralikult toimetatud ning ka kliendi poolt üle vaadatud. Küljendamisele järgneva trükieelse korrektuuri käigus parandame vaid nn tehnilisi vigu, aga mitte enam lauseehitust ja sisu.

Kujunduse väljatrükk

Kui soovite kujundatud/küljendatud tõlkeid paberkandjal, on meil selleks mitu lahendust.

Esimene, lihtsam võimalus, on kasutada väljatrükiks meie tavapärast kontoriprinterit.

Kui soovite aga väljatrükki trükikojas, võime olla teile abiks trükikoja leidmise, failide sobivaks kujundamise ja muu seesugusega. Seega saate oluliselt oma aega kokku hoida.

Hinnapakkumise küsimiseks saatke materjal meie e-posti aadressile info@aabwell.ee, vastame tööpäeva jooksul.

Võta ühendust

Kersti HansenTõlkebüroo juht