Ettevõttest

Aabwell avati 2010. aastal. Meie prioriteet on sõbralikud ja pikaajalised kliendisuhted. Suudame vastu tulla ka kõige keerulisematele soovidele, pakkudes tõlkeid laias keelevalikus ning eri valdkondades. Tõlkebüroo kliendibaasi kuuluvad nii kodu- kui ka välismaised firmad. Aabwelli tõlkebüroo teenindab nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Väärtustame pikaajalisi kliendisuhteid, mistõttu pakume püsiklientidele ka soodustusi. Oma tegutsemisaja jooksul oleme suutnud võita poolehoidu juba mitmete mainekate ettevõtete seas, kes pöörduvad oma tõlkesoovidega ikka ja jälle meie poole.

Meie suur konkurentsieelis on professionaalsed tõlgid, kellel on pikaajaline ja mitmekülgne töökogemus. Kahesajaliikmeline tõlgibaas garanteerib iga valdkonna tõlgetele sobiva tõlkija, seejuures tõlgib enamus tõlkijaid oma emakeelde. Meie peamised tõlkevaldkonnad on tehnika, juriidika, majandus, kaubandus, meditsiin, keemia, turism.

Tõlketeenuste valik on lai ning hõlmab kirjalikku tõlget, suulist tõlget, toimetamist ja keelelist korrektuuri. Samuti on võimalik kujundada tõlked originaali sarnaseks. Tõlge valmib tähtaegselt, soodsa hinna ja hea kvaliteediga. Aabwelli tõlkebüroo väärtustab igat klienti, pakub usaldusväärset partnerlust ning oma ala parimat teenust.

Kersti Hansen

Usaldusväärsus

Siin on vaid mõned põhjused, miks oleme kindlad, et suudame teile pakkuda kvaliteetseid tõlketöid.

 • Pühendunud ja pikaaegsete kogemustega tõlkijad.
 • Vajadusel otsime tõlkija, kes tunneb teie valdkonna eripärasid ja täpset terminoloogiat.
 • Teenuse personaalsus – kui olete püsiklient, katsume tagada, et teie töid teostaks võimalusel sama tõlkija. See tagab töödes sarnase käekirja ja ühtlase kvaliteedi.
 • Väärtustame teie aega – planeerime täpselt ning hoiame lubatud tähtaegadest kinni.
 • Tugev kvaliteedijuhtimise protsess.
 • Tagame teie tõlgetele absoluutse konfidentsiaalsuse.
 • Kümne-aastane turulolek ja pikaaegsed koostööd paljude ettevõtetega näitavad häid koostöösuhteid ja usaldust meie töö vastu.

Nii äri- kui eratõlked

Meie kliendid on nii ettevõtted kui ka eraisikud, nii kodu- kui välisfirmad.

Väärtustame pikaajalisi kliendisuhteid ja seega pakume teile pikema koostöö korral soodushindasid. Küsige julgelt!

Meie püsikliente leiab väga mitmetelt tegevusaladelt – kinnisvara- ja reklaamibürood, riigiettevõtted, konsultatsiooni- ja suhtekorraldusfirmad, ülikoolid, ravimifirmad ja IT-ettevõtted on nendest vaid väike valik.

Suur tõlgibaas

Kahesajaliikmeline tõlgibaas garanteerib teile, et teie valdkonnaga tegeleb eriala valdav tõlkija. Vähemolulisem ei ole ka see, et enamus tõlkijatest tõlgivad tekste oma emakeelde (native speaker).

Tõlkijate mitmekülgsus ja rohkus lubab julgelt võtta vastu ka keerulisi erialateadmisi nõudvaid tõlkeid laias keelevalikus.

Rohkelt kogemusi ja lai keelevalik

Meie peamised tõlkevaldkonnad on:

 • tehnika,
 • juriidika,
 • majandus,
 • kaubandus,
 • meditsiin,
 • keemia,
 • turism.

Meil on kogemusi veel paljudel teistel elualadel. Ootame huviga teiega koostöö alustamist!

Partner ka vähemlevinud keelte alal

Oleme valmis teid aitama lisaks levinud keeltele ka eksootilisemate keelte – bulgaaria, ungari, hollandi, rumeenia, jaapani ja mitmed teised keeled – tõlkimisel. Esitage meile julgelt uus ja põnev väljakutse!

Turvalisus

Järgime kõiki seadusega ettenähtud nõudeid ja kasutame meetmeid, et tagada teie tekstide konfidentsiaalsus ja intellektuaalse omandi kaitstus.

Mõisted

 • Tõlk – isik, kes tegeleb suulise tõlkega.
 • Tõlkija – isik, kes tegeleb kirjaliku tõlkega.
 • Alg- ehk originaaltekst – kliendi esitatud tekst, mis vajab tõlget teise keelde.
 • Tõlketekst – sihtkeelde tõlgitud tekst.
 • Sihtkeel – keel, millesse tekst tõlgitakse.
 • Lähtekeel – keel, milles algtekst esitatakse.
 • Väljastusülevaatus – tõlketeksti üldine kontroll, mida teostatakse enne tõlke väljasaatmist. Kontrollitakse vormistust, tähe- ja kirjavigu ning tõlketeksti vastavust algtekstile.