Tõlketeenused

Kirjalik tõlge

Tehniline tõlge, juriidiline tõlge, kaubandustõlge, majandustõlge, kodulehe tõlge, turundustõlge, finantstõlge, infotehnoloogia tõlge, teadustõlge, keemiatõlge, meditsiinitõlge.

Suuline tõlge

Sünkroontõlge ehk konverentsitõlge, järeltõlge, sosintõlge.

Keelekorrektuur

Teksti keele- ja kirjavigade parandamine (sisulisi ega stiiliparandusi ei tehta).

Subtiitrite tõlge

Teie tekst tõlgitakse audiosalvestist kuulates lähtekeelest sihtkeelde.

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine on tegevus, mille korral kohandatakse tõlgitav tekst sihtkeele kultuuriruumi traditsioonide ja seadustega.

Referatiivne tõlge

Kui soovite mõnest dokumendist lihtsamalt aru saada, soovitame referatiivset tõlget.

Tekstide toimetamine

Toimetaja võrdleb tõlget algtekstiga ning parandab sisulised ja keelelised vead, vaatab üle terminoloogia ja et tekst oleks ladus.

Tõlgete küljendamine / kujundamine

Kasutame erinevaid küljendus- ja kujundusprogramme (nt Corel, Adobe InDesign, Adobe Illustrator jt).