Suuline tõlge

Kui soovite, et teie korraldatav üritus, kus osaleb mitmekeelne publik, jõuaks täis mahus kõigi kuulajateni, on suuline tõlge parim lahendus.

Suulise tõlke päringut tehes andke palun teada:

 1. keelesuund,
 2. toimumise kuupäev (kuupäevad),
 3. kellaaeg ja koht,
 4. teema,
 5. tõlke liik (sünkroon-, järel- või sosintõlge, vt alt),
 6. osalejate arv,
 7. infot ürituse sisu kohta.

Selleks et koostöö oleks veelgi ladusam ja tekst kuulajatele paremini jälgitav, saatke võimalusel tõlke temaatikaga seonduvat abistavat materjali (nt PowerPointi esitlus, infovoldikud, muu tutvustav tekst PDFi või Wordi dokumendina). Selle abil on tõlgil võimalus end teemaga paremini kurssi viia ja end ette valmistada, samuti uurida erialaterminoloogiat ja palju muud.

Suulise tõlke liigid

Sünkroontõlge ehk konverentsitõlge

 • Kõneleja teksti pidev tõlkimine.
 • Kuulaja saab infot jooksvalt, ilma viivitusteta.
 • Kasutatakse tavaliselt suurema kuulajaskonna
 • Parim tulemus saavutatakse, kui kasutada korraga kahte tõlki.
 • Eeldab spetsiaalse tõlkeaparatuuri olemasolu: kuulajatele kõrvaklapid, esinejale mikrofon ja tõlkidele spetsiaalne kabiin. Kui sünkroontõlke toimumiskohas puudub vajalik tehnika, aitame korraldada ka sünkroontõlke tehnika kohaletoomise.

Tõlk töötab helikindlas kabiinis koos teise kolleegiga. Esineja räägib teises ruumis ning tõlk kuuleb teda kõrvaklappide abil ning samaaegselt tõlgib tema juttu peaaegu sünkroonselt mikrofoni.

Järeltõlge

 • Teksti tõlkimine pärast sõnavõtja rääkimise lõpetamist (kogu jutt, paar lauset).
 • Kasutatakse tavaliselt mitteametlikumat õhkkonda eeldavatel väiksematel koosviibimistel ja kohtumistel (loengud, ärikohtumised, töölõunad, väljasõidud).
 • Teostab üks tõlk.

Sosintõlge

 • Tõlk tõlgib sosinal kuulajale kõrva.
 • Sobib väikesele kuulajaskonnale (kahepoolsed kohtumised, olukorrad, kus ainult mõni osaleja ei saa ühisest keelest aru, jms).
 • Suuremate seltskondade puhul sobivad paremini teised tõlketeenused.

Suulise tõlke teenusehind oleneb keelesuunast, suulise tõlke liigist, tõlke kestusest ja teemast. Suulise tõlke tellimuse minimaalne kestus on üks tund.

Võta meiega ühendust

Kersti HansenTõlkebüroo juht