Suuline tõlge

Kui soovite, et teie korraldatav üritus, kus osaleb mitmekeelne publik, jõuaks täis mahus kõigi kuulajateni, on suuline tõlge parim lahendus.

Suuline tõlge on oluline teenus, mis võimaldab inimestel suhelda erinevates keeltes ilma takistusteta. Suuline tõlge on protsess, kus tõlkija edastab kõneleja sõnumi reaalajas teise keelde. Erinevalt kirjalikust tõlkest, kus tekst tõlgitakse kirjalikult, toimub suuline tõlge koheselt ja nõuab tõlkijalt suurt keskendumist ja täpsust.

Sünkroontõlge on üks suulise tõlke vormidest, kus tõlkija tõlgib kõnet peaaegu samal ajal kui kõneleja räägib. Teine levinud suulise tõlke vorm on järjestikune tõlge, kus tõlkija ootab, kuni kõneleja on lõpetanud mõtte või lõigu, ja tõlgib selle seejärel.

Suulise tõlke teenuseid kasutatakse sageli konverentsidel, seminaridel, kohtumistel ja muudes sündmustes, kus osalejad räägivad erinevates keeltes. Suuline tõlge on hädavajalik ka diplomaatilistes läbirääkimistes, kus on oluline mõista iga sõna tähendust ja konteksti.

Lisaks suulisele tõlkele on olemas ka fluentne tõlge, kus tõlkija edastab sõnumi sujuvalt ja loomulikult, säilitades kõneleja tooni ja emotsioonid. Ad-hoc tõlge on veel üks suulise tõlke vorm, kus tõlkija tõlgib lühikesi lõike või lauseid ilma ettevalmistuseta.

Suuline tõlge nõuab tõlkijalt mitte ainult keeleoskust, vaid ka kultuuridevahelist mõistmist, et edastada sõnumit õigesti ja tõhusalt. Suulise tõlke teenused tagavad, et teie sõnum jõuab sihtrühmani selgelt ja täpselt. Suuline tõlge on kaasaegse maailma lahutamatu osa, aidates ületada keelebarjääre ja luua sildu erinevate kultuuride vahel. Kui vajate kvaliteetset suulist tõlget, pöörduge kindlasti professionaalide poole.

Suulise tõlke päringut tehes andke palun teada:

 1. Suulise tõlke keelesuund,
 2. Tõlke toimumise kuupäev (kuupäevad),
 3. Suulise tõlke toimumise kellaaeg ja koht,
 4. teema,
 5. tõlke liik (sünkroon-, järel- või sosintõlge, vt alt),
 6. osalejate arv,
 7. infot ürituse sisu kohta.

Selleks et koostöö oleks veelgi ladusam ja tekst kuulajatele paremini jälgitav, saatke võimalusel tõlke temaatikaga seonduvat abistavat materjali (nt PowerPointi esitlus, infovoldikud, muu tutvustav tekst PDFi või Wordi dokumendina). Selle abil on tõlgil võimalus end teemaga paremini kurssi viia ja end ette valmistada, samuti uurida erialaterminoloogiat ja palju muud.

Suulise tõlke liigid

Suulise tõlke vormid

Sünkroontõlge ehk konverentsitõlge

 • Kõneleja teksti pidev tõlkimine.
 • Kuulaja saab infot jooksvalt, ilma viivitusteta.
 • Kasutatakse tavaliselt suurema kuulajaskonna
 • Parim tulemus saavutatakse, kui kasutada korraga kahte tõlki.
 • Eeldab spetsiaalse tõlkeaparatuuri olemasolu: kuulajatele kõrvaklapid, esinejale mikrofon ja tõlkidele spetsiaalne kabiin. Kui sünkroontõlke toimumiskohas puudub vajalik tehnika, aitame korraldada ka sünkroontõlke tehnika kohaletoomise.

Tõlk töötab helikindlas kabiinis koos teise kolleegiga. Esineja räägib teises ruumis ning tõlk kuuleb teda kõrvaklappide abil ning samaaegselt tõlgib tema juttu peaaegu sünkroonselt mikrofoni.

Järeltõlge

 • Teksti tõlkimine pärast sõnavõtja rääkimise lõpetamist (kogu jutt, paar lauset).
 • Kasutatakse tavaliselt mitteametlikumat õhkkonda eeldavatel väiksematel koosviibimistel ja kohtumistel (loengud, ärikohtumised, töölõunad, väljasõidud).
 • Teostab üks tõlk.

Sosintõlge

 • Tõlk tõlgib sosinal kuulajale kõrva.
 • Sobib väikesele kuulajaskonnale (kahepoolsed kohtumised, olukorrad, kus ainult mõni osaleja ei saa ühisest keelest aru, jms).
 • Suuremate seltskondade puhul sobivad paremini teised tõlketeenused.

Suulise tõlke teenusehind oleneb keelesuunast, suulise tõlke liigist, tõlke kestusest ja teemast. Suulise tõlke tellimuse minimaalne kestus on üks tund.

Võta meiega ühendust

Kersti HansenTõlkebüroo juht