Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge

Kui soovite kirjalikku tõlget, saame seda teile pakkuda paljudes eri valdkondades. Lähemalt tutvuge nendega allpool. Vastavalt tõlkimist ootavale tekstile ja selle valdkonnale otsime teie jaoks tõlkija, kes tunneb väga hästi tõlgitavat eriala ja on kursis erialase terminoloogiaga.

Tõlkimisprotsessi etapid

 1. Teie edastate originaaltekstiga tekstidokumendi.
 2. Hindame saadetud teksti keerukust, keelesuunda , tõlke tähtaega jne.
 3. Saadud andmete põhjal edastame teile pakkumise.
 4. Saades teilt kinnituse, alustame tõlketöödega. Tavapärane kirjalike tööde tõlketempo on 5–6 lk päevas. Vajadusel saame teostada kiirtöid samaks päevaks.*
 5. Soovi korral teksti toimetamine (sisuline ja/või keeleline).
 6. Teksti väljastusülevaatusele saatmine.
 7. Tõlketeksti ja -faili soovitud keeles ja formaadis (nt PDF, Word, PowerPoint, Excel) üleandmine.

 

* Võimalusel palume teavitada kiirtöö soovist ette, et saaksime tagada veel parema tõlkekvaliteedi, leppides töö juba eelnevalt kokku sobiva tõlkijaga.
Kõik tähtajad on teostatavad – lahendus peitub läbirääkimistes! Küsige pakkumist!

Tasub tähele panna!

Üheks leheküljeks arvestame 1800 tähemärki koos tühikutega. Tõlke lõppmaht selgub valmistõlke põhjal. Varasem rohke kogemustebaas võimaldab lõppmahu suurenemist/vähenemist võtta arvesse juba hinnapakkumise tegemisel. Seega arvestame teile hinnapakkumist tehes maksimaalse võimaliku lõppmahuga – nt eesti keelest vene või saksa keelde tõlkides võib tõlkemaht suureneda kuni 20%.

Esita hinnapäring  Failid

  Maksimaalselt viis (5) faili kokku kuni 50 MB.

  Tõlke tüüpTõlgeToimetamineKorrektuurVäljastusülevaatus
  Lihttõlge, vt hinda++
  Tavatõlge+++
  Avalik tõlge (kvaliteettõlge)++++

  Kirjaliku tõlke mõisted

  Tehniline tõlge

  Tehniline tõlge on lai valdkond, mille alla kuuluvad erinevate masinate ja seadmete kasutusjuhendid, paigaldus- ja hooldusjuhendid, tootmisprotsesside kirjeldused, kataloogid jne.

  Levinuimad teemad on kodutehnika, tööstusseadmete ja -automaatika, ehituse, põllumajandus- ja meditsiinitehnika, elektroonika, energeetika, soojavarustuse, vee ja kanalisatsiooni, ohutuse, raudteetehnika, keskkonnakaitse, küttesüsteemide, optika, autonduse, keemia, elektri jt valdkondade materjalide tehniline tõlge.

  Tehnilise teksti tõlkimine eeldab tõlkijalt head oskusterminoloogia valdamist ja sellega seotud mõistetest arusaamist.

  Töö tulemusena valmib teile täpne ja moonutamata kujul tekst, mis võimaldab kirjeldavatest tehnikaprotsessidest üheselt aru saada.

  Juriidiline tõlge

  Siia alla kuuluvad lepingute ja dokumentide tõlked, seadused, määrused, kohtudokumendid, volikirjad, avaldused jne.

  Õigustekstid nõuavad juriidilist täpsust, valdkonna põhjalikku tundmist ja pikaajalist juriidilise tõlke kogemust. Võite julgelt oma tööd meile usaldada, kuna meil on mitmeid juriidilisele tõlkele keskendunud tõlkijaid.

  Kaubandustõlge

  Levinumad tööd on tootetutvustused, kampaania- ja pakenditekstid ning tooteinfo.

  Majandustõlge

  Majandustõlke valdkonda kuuluvad koolitus- ja kindlustusmaterjalid, tootekataloogid, reklaam- ja turundustekstid, majandusaasta aruanded, hindamisaktid, finantstoodete kirjeldused ja tingimused, erinevad kinnisvara-, pangandus- ja kindlustusdokumendid ning palju muud.

  Majandustekstide tõlkimisel valime tõlkija, kes valdab raamatupidamis-, finants- ja ka pangandusvaldkonna rahvusvahelisi termineid, sest need erinevad valdkonnad on omavahel tihedalt seotud.

  Kodulehtede tõlge

  Kodulehe kui firma virtuaalse CV tõlkimine korrektsesse soovitavasse võõrkeelde.

   

  Turundustõlge

  Tavapärased tõlked on reklaammaterjalid ja eri valdkondade reklaamtekstid, mis ulatuvad mõnest sõnast mitmete lehekülgedeni.

  Reklaamtekstide lokaliseerimine

  Eelneva tõlke täiendina pakume teile võimalust valida ka tõlge, mis peaks silmas keele- ja kultuurikeskkonna eripärasid, et jõuda paremini soovitud sihtrühmani.

  Finantstõlge

  Finantstekstid sisaldavad äriplaane, aruandeid, bilansse, ametlikke avaldusi, põhjalikke analüüse, turu-uuringuid jpm. Võite olla kindlad, et tõlkijal, kes teie töid teostab, on teadmisi eri riikide finantsaruannetest, dokumentide ülesehitusest, erialasest terminoloogiast ja kõigest muust, mis on kvaliteetse finantstõlke pakkumise eeldus.

  Infotehnoloogiatõlge

  Tüüpilised IT-tõlke valdkonnad on riist- ja tarkvara kasutusjuhendid, arvutimängud, patendid ja turundustekstid.

  Teadustõlge

  Teaduslikud tõlked nõuavad samuti täpsust ja üksikasjalikke valdkonnateadmisi. Läheneme teie projektile täie pühendumisega ning leiame tõlkija, kel on suurepäraseid teadmisi nii keelest kui teadussektorist.

  Keemiatõlge:

  Ohutuskaardid, patendid, farmaatsia, maaviljelus, kemikaaliohutus, pestitsiide käsitlevad tekstid, teave toiduainete ja kosmeetikatoodete koostise kohta. Need on vaid vähesed valdkonnad, millega selle tõlke korral tegeleme.

  Keemiatõlke korral on eriti oluline kõikide valemite ja ainete nimetuste korrektne ning täpne tõlge. Tekstide tõlkimine eeldab kindlasti keemiaharidust, samuti suurepäraseid teadmisi nii siht- kui lähtekeelest.

  Meditsiinitõlge

  Tõlgime ravimipakendi infolehti, kliinilisi aruandeid ja uuringuid, haiguslugusid, artikleid, toote- ja teenusetutvustusi, meditsiinitehnika kasutusjuhendeid, meditsiinivaldkonna õigusakte, samuti veterinaaria valdkonda kuuluvaid tekste.

  Meditsiiniliste dokumentide tõlkimine eeldab täpset meditsiiniala tundmist ja kogemust, seetõttu on nende tekstide tõlkijad vähemal või rohkemal määral tervishoiusektoris töötavad/töötanud inimesed.