Käännökset

Voimme tarjota sinulle useiden eri alojen käännöspalvelua. Tutustu niihin tarkemmin alempaa. Etsimme käännettävää tekstiä ja sen erikoisalaa vastaavasti kääntäjän, joka tuntee kyseisen alan ja sen termit erinomaisesti.

Käännösprosessin vaiheet

 1. Lähetät tekstitiedoston, joka sisältää käännöstä tarvitsevan alkuperäistekstin.
 2. Arvioimme lähetetyn tekstin monimutkaisuuden, kieliparin, määräajan jne.
 3. Lähetämme sinulle tarjouksen saatujen tietojen pohjalta.
 4. Kun olemme saaneet sinulta vahvistuksen, aloitamme käännöstyön. Tavallinen käännöstahti on 5–6 sivua päivässä. Tarvittaessa voimme toteuttaa pikakäännöksiä samaksi päiväksi.*
 5. Haluttaessa kielentarkistus (sisällöllinen ja/tai kielellinen).
 6. Tekstin lähettäminen luovutustarkistukseen.
 7. Käännöstekstin ja -tiedoston luovuttaminen halutussa kielessä ja formaatissa (esim. PDF, Word, PowerPoint, Excel).

 

* Pyydämme ilmoittamaan pikakäännöstoiveesta etukäteen, jotta voisimme taata entistä paremman käännöslaadun sopimalla työstä etukäteen sopivan kääntäjän kanssa.
Kaikki määräajat ovat ratkaistavissa neuvottelemalla! Kysy tarjousta!

Huomio!

Yksi sivu on 1800 merkkiä välilyönteineen. Käännöksen lopullinen merkkimäärä selviää valmiin käännöksen perusteella. Aiemmat kokemuksemme mahdollistavat lopullisen merkkimäärän kasvamisen/vähenemisen huomioimisen jo hintatarjousta tehdessämme. Laskemme hintatarjousta tehdessämme lopullisen enimmäismerkkimäärän – esim. virosta venäjään tai saksaan käännettäessä merkkimäärä voi kasvaa 20 %.

Lähetä hintatiedustelu  Tiedostot

  Enintään viisi (5) tiedostoa yht. 50 MB.

  Kysy apua

  Kersti HansenKäännöstoimiston johtaja

  KäännöslajiKäännösKielentarkistusOikolukuLuovutustarkistus
  Peruskäännös, kts. hinta++
  Tarkistettu käännös+++
  Laatukäännös++++

  Käännöskäsitteet

  Tekniset käännökset

  Tekninen käännös on laaja osa-alue, johon kuuluvat erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöohjeet, asennus- ja huolto-ohjeet, valmistusprosessien kuvaukset, katalogit jne.

  Yleisimpiä teknisten käännösten aihealueita ovat kodintekniikka, teollisuuslaitteet ja -automatiikka, rakennusala, maatalous- ja lääkintätekniikka, elektroniikka, energiatalous, lämmitys, vesi- ja jätevesihuolto, turvallisuus, rautatietekniikka, ympäristönsuojelu, lämmitysjärjestelmät, optiikka, autot, kemia, sähkö jne.

  Teknisen tekstin kääntäminen edellyttää kääntäjältä alan terminologian erinomaista tuntemusta ja siihen liittyvien käsitteiden ymmärtämistä.

  Lopputuloksena on tarkka ja vääristelemätön teksti, joka mahdollistaa kuvailtavien tekniikkaprosessien yksiselitteisen ymmärtämisen.

  Juridiset käännökset

  Juridisiin käännöksiin kuuluvat sopimus- ja asiakirjakäännökset, lait, asetukset, oikeudenkäyntiasiakirjat, valtakirjat, lausunnot jne.

  Oikeustieteelliset tekstit vaativat juridista tarkkuutta, alan perusteellista tuntemusta ja pitkäaikaista kokemusta juridisista käännöksistä. Voit luottaa työsi käsiimme rohkeasti, sillä meillä on monia juridisiin käännöksiin erikoistuneita kääntäjiä.

  Kaupan alan käännökset

  Yleisimpiä töitä ovat tuote-esittelyt, kampanja- ja pakkaustekstit sekä tuotetiedot.

  Talousalan käännökset

  Talousalan käännöksiin kuuluvat koulutus- ja vakuutusmateriaalit, tuoteluettelot, mainos- ja markkinointitekstit, tilinpäätökset, arvioinnit, rahoitustuotteiden kuvaukset ja ehdot, erilaiset kiinteistö-, pankki- ja vakuutusasiakirjat sekä paljon muuta.

  Taloustekstien kääntämiseen valitsemme kääntäjän, joka hallitsee kirjanpito-, rahoitus- ja myös pankkialan kansainväliset termit, sillä kyseiset alat liittyvät tiiviisti toisiinsa.

  Verkkosivujen käännökset

  Kotisivujen, eli yrityksen virtuaalisen CV:n, kääntäminen halutulle kielelle.

  Markkinointialan käännökset

  Tavallisia käännöksiä ovat mainosmateriaalit ja eri alojen mainostekstit, joiden laajuus vaihtelee muutamasta sanasta useisiin sivuihin.

  Mainostekstien lokalisointi

  Edellisen käännöstyypin täydennyksenä tarjoamme mahdollisuutta valita myös käännös, joka huomioi kieli- ja kulttuuriympäristön erityispiirteet, jotta haluttu kohderyhmä saavutettaisiin paremmin.

  Rahoitusalan käännökset

  Rahoitusalan tekstit sisältävät liiketoimintasuunnitelmia, raportteja, taseita, virallisia ilmoituksia, perusteellisia analyysejä, markkinatutkimuksia jne. Voit olla varma, että töidesi kääntäjällä on tietoa ja kokemusta eri maiden rahoituskertomuksista, asiakirjojen rakenteesta, erikoisalan terminologiasta ja kaikesta muusta, mitä rahoitusalan laadukkaan käännöksen tarjoaminen edellyttää.

  IT-alan käännökset

  Tyypillisiä IT-alan käännösten aihealueita ovat laitteistojen ja ohjelmistojen käyttöohjeet, tietokonepelit, patentit ja markkinointitekstit.

  Tieteelliset käännökset

  Tieteelliset käännökset vaativat myös tarkkuutta ja yksityiskohtaista tietoa alasta. Lähestymme projektiasi omistautuneesti ja löydämme kääntäjän, joka tuntee sekä kielen että tieteenalan erinomaisesti.

  Kemian alan käännökset:

  Käyttöturvallisuustiedotteet, patentit, farmasia, maanviljely, kemikaaliturvallisuus, torjunta-aineita käsittelevät tekstit, tiedot elintarvikkeiden ja kosmetiikkatuotteiden koostumuksesta. Nämä ovat vain joitakin kemian osa-alueita, joita käännämme.

  Kemian alan käännöksissä erittäin tärkeää on kaikkien kaavojen ja aineiden oikeaoppinen ja tarkka kääntäminen. Tekstien kääntäminen edellyttää ehdottomasti kemian alan koulutusta sekä lähde- ja kohdekielen erinomaista tuntemusta.

  Lääketieteelliset käännökset

  Käännämme lääkkeiden pakkausselosteita, kliinisiä raportteja ja tutkimuksia, sairauskertomuksia, artikkeleita, tuotteiden ja palveluiden esittelyjä, lääkintätekniikan käyttöohjeita, lääketieteellisiä säädöksiä sekä eläinlääketieteellisiä tekstejä.

  Lääketieteellisten asiakirjojen kääntäminen edellyttää lääketieteen tarkkaa tuntemusta ja kokemusta, minkä vuoksi kyseisten tekstien kääntäjät ovat terveydenhoitoalalla enemmän tai vähemmän työskenteleviä/työskennelleitä ihmisiä.