Emakeelenädala soovitus

Aabwelli tõlkebüroo väärtustab meie emakeelt.

Püüame oma igapäevatöös kasutada tõlkimisel sõnavara, mis ei oleks eesti keeles aegunud või millel on täpne termin. Selge on see, et alati ei ole see võimalik, sest tihti puuduvad eesti keeles täpsed vasted ja tõlkijail tuleb kasutada kas otsetõlget või kasutada mõnda muud meetodit. Paljudes valdkondades, nt tehniliste, juriidiliste, majandus-, finants-, IT-, keemia-, bioloogia- jne tõlgete valdkonnas on kasutusel nn teaduskeele terminid, millele tihtilugu puuduvad vasted eesti keeles. Enamjaolt ei peeta harvaesinevatele terminitele eestikeelse vaste leidmist vajalikuks, kuna inglise või mõni muu keel on rahvusvahelises keeleruumis kõigile arusaadav. Samas tuleb ikkagi püüelda sinnapoole, et eesti keele sõnavara laieneks. Aabwelli tõlkebüroos on meie soov elavdada uute sõnade kasutuselevõtmist eesti keeles. Meil on hea meel tõdeda, et Eesti Keele Instituut innustab meie kaasmaalasi leidma võõrsõnadele või keerulistele väljenditele mõistetavaid ja eesti keelele omasemaid vasteid.

2010. aastal peetud sõnaus ehk sõnavõistlus ärgitas paljusid keelehuvilisi saatma Eesti Keele Instituudile oma sõnaettepanekuid. Selleks, et anda kõigile võimalus pakkuda uusi sõnu ja kommenteerida ettepanekuid, loodi Eesti Keele Instituudi kodulehele uute sõnade foorum. Foorumis oodatakse a) ettepanekuid uute, seni eesti keeles väljendamata või kohmakalt väljendatud mõistete tähistamiseks; b) sõnu, mis on juba leidnud kasutust, aga ei kajastu eesti keele senistes sõnaraamatutes ega andmebaasides.

Enne ettepaneku esitamist soovitab Eesti Keele Instituut aga tutvuda olemasolevate allikatega – õigekeelsussõnaraamatu ja seletussõnaraamatu (mõlema juures on ka tagasiside saatmise võimalus) ning ÕSi uute sõnadega. Oma ettepaneku saate Eesti Keele Instituudile esitada ka näiteks keelenõuande e-posti vahendusel, kui ei soovi seda avaldada teistele.

Algatuseks on Eesti Keele Instituut foorumisse lisanud 2010. a sõnavõistlusel välja valitud sõnad ning mõned pärast seda esitatud ettepanekud.

Käitumisreeglid. Uue sõna lisamiseks tuleb kasutajal registreeruda, sõnade kommenteerimine on aga avatud kõigile. Kasutajate väljapakutud sõnad leiate leheküljelt http://portaal.eki.ee/uuedsonad.html

Samuti innustame kõiki osalema Vikerraadio e-etteütlusel, mis tänavu leiab aset emakeelepäeva eelsel reedel, 13. märtsil. Etteütlus kõlab raadioeetris kell 10.30 ja kuulajail tuleb tekst kirjutada etteütluse aknasse, mis ilmub samal hommikul Vikerraadio koduleheküljele. Kõige kiiremini täiesti korrektse teksti saatnud kuulajad on võitjad. Link e-etteütlusele: https://menu.err.ee/283828/vikerraadio-e-etteutlus-toimub-tana

Head nuputamist!