Tõlkijate soovitused veebisõnastike kasutamise kohta

Oleme aeg-ajalt saanud oma klientidelt küsimusi, kas internetis leidub sõnastikke, mida tõlkebüroo soovitaks kasutada. Samuti on ka tõlkijad meilt küsinud, milliseid veebisõnastikke kasutavad teised tõlkijad. Seetõttu mõtlesimegi siis selgitada välja kõige enam levinumad ja soovitatud sõnastikud, mida võiks kasutada.

Küsitlesime mitmeid Aabwell tõlkebüroo inglise, vene ja saksa keele tõlkijaid ning saime teada, milliseid veebisõnastikke kasutavad nemad tõlgete tegemisel.

Tõlketeenuseid soovitame tellida ikka tõlkebüroodelt, kuid kui on vaja mõnda terminit kontrollida või täpsustada, siis võib kõige kiiremini ja mugavamalt leida abi just internetist. Paraku leidub veebis igasuguse tasemega sõnastikke, mille otstarbekust ja kvaliteeti peab aga iga kasutaja hindama ise.

Järgnevalt panemegi kirja mõned tõlkijate väljatoodud veebisõnastikud koos väikese kommentaariga.

VENE KEEL
1. Eesti Keele Instituudi eesti-vene sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/evs/
2. Keeleveebi erinevad sõnastikud, viited jne http://www.keeleveeb.ee/
3. Dictionary.ee eesti-vene-eesti sõnaraamat http://www.dictionary.ee/
4. Vene-eesti sõnastik http://vene-eesti.ase.ee/
5. Eesti-vene ja inglise-vene sõnastik http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2

INGLISE KEEL
1. Keeleveebi erinevad sõnastikud, viited jne http://www.keeleveeb.ee/
2. ELi ametlik mitmekeelne terminibaas IATE http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
3. Inglise-eesti suunal tavakasutajale Animato sõnaraamat http://enet.animato.ee/#
Harva võib sealt leida ka kaheldavaid vasteid, kuid üldiselt tundub usaldusväärne ja on väga mugav kasutada – keelt ei ole vaja määrata, sõnastik pakub ise võimalikke vasteid mõlemas keeles, olemas on ka variant „kas mõtlesid …“ jne.
4. https://ems.elnet.ee/ Hea sõnastik erialaterminite (nt meditsiin, bioloogia, tehnika jne) leidmiseks.
5. Eesti Keele Instituudi inglise-eesti masintõlkesõnastik http://www.eki.ee/dict/ies/
6. http://www.oxforddictionaries.com/
7. http://www.merriam-webster.com/
8. ELi õigusaktide terminibaas http://old.eur-lex.europa.eu/et/index.htm
Siin saab vajalikke termineid otsida õigusaktidest, leitud vasted on üldjuhul kuvatavad paralleeltekstina (eesti ja inglise keel või muud keeled). Saab vaadata, kuidas on terminit (või ka väljendit) tõlgitud varem.
9. Terminibaas ESTERM http://mt.legaltext.ee/esterm/
See terminibaas on tõlkepõhine ning selles esitatud terminid on mõnikord kasutatavad ainult vastavas kontekstis. Samuti võib baasis esineda termineid, mis on vananenud. (Üldjuhul on terminid ka vastavalt märgendatud.) Seetõttu tasub kirjetesse suhtuda kriitiliselt ja võimalusel kasutada muid täiendavalt allikaid ning pöörata tähelepanu kirje kõikidele väljadele (sh valdkonnaviitele).
10. IT ja sidetehnika sõnaraamat http://vallaste.ee/
11. Keeleinstituudi IT terminisõnastik http://eki.ee/dict/its/
12. Eri keeled http://dictionary.reference.com/
13. Eri keeli ja valdkondi hõlmav sõnaraamat http://www.thefreedictionary.com/

SAKSA KEEL
1. Saksa-inglise-saksa ja ka teised keeled kombineerituna saksa ja inglise keelega (nt prantsuse-saksa-prantsuse jne) http://www.dict.cc/
2. Saksa keele seletav sõnaraamat Dudeni kodulehelt http://www.duden.de/woerterbuch
3. ESTERMi terminibaas http://mt.legaltext.ee/esterm/ (Vt lühikirjeldust inglise keele alapunkti nr 9 alt.)

EESTI KEEL
Eesti keelt puudutavat infot soovitame vaadata Eesti Keele Instituudi kodulehelt (http://portaal.eki.ee/), täpsem link eesti keelekogu sõnastikele http://portaal.eki.ee/keelekogud.html.

Ei saa aga jätta märkimata ka seda, et tõlkijad peavad oma kõige suuremaks sõbraks muidugi lihtsalt Google´it (ülispetsiifiliste sõnade otsimine, sõnakasutuse/fraaside kontrollimine jne).

Loodame, et meie väike tõlkijate kasutatavate veebisõnastike kokkuvõte on kiirelt leitav abivahend, kui on vaja leida mõnele terminile või väljendile vastet teises keeles.

Tõlketeenuste osas soovitame siiski valida oma partneriks tõlkebüroo Aabwell.